สติงอกงาม บุญงอกเงย

สติงอกงาม บุญงอกเงย Free!
Page 2 Page 3

     "เพราะสติ
                     คือมารดาของบุญและความดีทั้งปวง
                      ดังนั้น ผู้ที่ต้องการมีชีวิตที่งอกงาม
                             พึงสร้างสติให้งอกเงย"

     หนังสือ "สติงอกงาม บุญงอกเงย" เล่มนี้เป็นการเสนอพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับวิธีการรู้ถึงอารมณ์ของตนเอง และวิธีคิดเพื่อพบกับความสุข ของพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐฺิตธมฺโม) แห่งวัดอัมพวัน อีกทั้งยังมีส่วนของการสวดมนต์เพื่อให้ใจสงบ การเจริญกรรมฐานหลังจากสวดมนต์ และความรู้เกี่ยวกับอบายมุข ๖ ประการ ที่ควรศึกษาเพื่อเป็นเกราะป้องกันไม่ให้ก่อเหตุแห่งความทุกข์นั่นเอง

นี่เป็นเพียงเนื้อหาบางส่วนของหนังสือเล่มนี้ หากท่านสนใจสามารถเข้าไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.lc2u.org/th/detail.php?CatID=3&ProductID=595 แหล่งรวมหนังสือธรรมะทุกประเภท(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • พรรณี ลายสาน
    22 Dec 14 14:17
    สติสำคัญที่สุดในชีวิต
  • yut
    28 Nov 12 17:46
    อนุโมทนาบุญด้วยครับ
1