การดูแลความเจ็บปวดทรมาน

การดูแลความเจ็บปวดทรมาน Free!
Page 2 Page 3

จดหมายข่าวอาทิตย์อัสดง
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2552

แนะนำวิธีการดูแลความเจ็บปวดทรมานต่าง ๆ  บางวิธีมีรายละเอียดที่ สามารถนำไปใช้ได้เลย ส่วนใหญ่ที่แนะนำจะเป็นเพียงแนวทาง และประสบการณ์ของผู้ใช้โดยคร่าว ๆ เพื่อเปิดกว้างสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ตามความถนัดหรือตามความชอบส่วนตัว

ดาวน์โหลดฉบับอื่นๆ  คลิกที่นี่ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้