สารศิษย์เก่ารั้วเหลือง เทา ปีที 3 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน 2555

สารศิษย์เก่ารั้วเหลือง เทา ปีที 3 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน 2555 Free!
Page 2 Page 3
  • 16 หน้า
  • 20.06 MB
  • 5 พ.ย. 2555
  • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์และติดต่อประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า ตลอดจนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวภายในมหาวิทยาลัยต่อศิษย์เก่า(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้