หนังสือภาพอนุสรณ์สมเด็จ ฯ นวม

หนังสือภาพอนุสรณ์สมเด็จ ฯ นวม Free!
Page 2 Page 3
  • 57 หน้า
  • 22.71 MB
  • 31 ต.ค. 2555
  • วัดอนงคาราม วรวิหาร
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

เป็นหนังสือที่ระลึกในงานเปิดป้ายหอสมุดอุดมวิทยา และตลอดถึงภาพที่พระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถทางเสด็จวัดอนงคารามมานมัสการพระแก้วใส ที่กุฎิสมเด็จ เป็นภาพอย่างไรบ้างที่สำคัญ ๆ ลองโหลดกันไปดู สำหรับศิษย์อนงคาราม และบุคคลทั่วไปที่อยากทราบ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้