พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ

พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ Free!
Page 2 Page 3

พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
บรรณาธิการ : พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ผศ.ดร. .
ISBN : 978-974-364-959-2.
จำนวนหน้า : ๘๒๔ หน้า.
พิมพ์ครั้งที่ : 1 (พฤษภาคม ๒๕๕๔)

หนังสือเรื่อง “พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ” (Buddhist Virtues in Socio-Economic Development) ถือเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาได้ร่วมกันคิดค้นรูปแบบการประยุกต์พุทธธรรมเพื่อแก้ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้มีความเป็นอยู่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • คน ชุมแพ
  28 May 13 21:58
  หนังสือดีมากเผยแผ่เถอะครับได้บุญได้ปัญญาบารมี ขอบคุณมาก
 • May
  22 Jun 12 21:48
  ใช้ได้ในงาน
 • สิริกร
  29 Sep 11 00:40
  ขอบพระคุณคะ
 • chinnawit taemkaeo
  28 Sep 11 17:45
  ขอบคุณมากครับ
 • กิตติยา ติดไชย
  28 Sep 11 16:10
  ขอบคุณมากค่ะที่เผยแพร่
1 2