วิถีสู่สันติภาพ [พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)]

วิถีสู่สันติภาพ [พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)] Free!
Page 2 Page 3

      หนังสือเล่มนี้ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้อธิบายสาเหตุที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งและความรุนแรงว่าเกิดจากความอยากได้ อยากใหญ่ และใจแคบ การที่จะออกจากกับดักดังกล่าวคือ “ลดความหวงแหนกีดกั้น” ด้วยการเข้าถึงความสากล ๓ ประการคือ ความเป็นมนุษย์สากล ความรักสากล และกฎกติกา และหลักความจริงสากล(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • จรัส คนอีสาน
  7 Sep 14 18:10
  ศึกษาเรียนรู้วิถีสู่สันติภาพ จากหนังสือของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) เพื่อศึกษาข้อมูลและนำข้อมูลไปทำงานวิจัย กราบนมัสการและขอบคุณมากๆ ครับผม
 • v
  21 Jul 11 02:27
  D
 • Ken
  9 Jul 11 22:46
  ขอรับไปอ่านขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้นะคะ
 • Mote Laksana
  15 Jun 11 12:28
  ขออนุโมทนาสำหรับธรรมะ ที่เป็นทานครับ สาธุ
1