วารสารนโยบายพลังงาน ฉบับที่ 95 ม.ค.-มี.ค.55

วารสารนโยบายพลังงาน ฉบับที่ 95 ม.ค.-มี.ค.55 Free!
Page 2 Page 3
 • 76 หน้า
 • 14.14 MB
 • 11 ต.ค. 2555
 • วารสารนโยบายพลังงาน
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

ประชาคมอาเซียน 2558 ความท้าทายและโอกาสพลังงานไทย ในปี 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและความร่วมมือกันอย่างรอบด้าน ทั้งในด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านเศรษฐกิจ ซึ่งพลังงานก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่กลุ่มประเทศอาเซียนกำลังให้ความสำคัญและร่วมมือกันวางแผนปฏิบัติ รวมทั้งวางนโยบายต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในภูมิภาค จึงนับเป็นโอกาสและความท้าทายอย่างหนึ่งของประเทศไทยที่จะมีบทบาทสำคัญและให้ความร่วมมืออย่างแข็งขันในการดำเนินการด้านพลังงานของประชาคมอาเซียน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • สรัญญา
  25 Oct 12 10:30
  ต้องการติดตามความก้าวหน้าแผนพลังงานในการเตรียมเข้าสู่ AEC อย่างต่อเนื่องนะค่ะ
1