คู่มือปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน ๕ สาย

คู่มือปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน ๕ สาย Free!
Page 2 Page 3

    “หนังสือคู่มือการปฏิบัติธรรม (สมถวิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔)” ของสำนักปฏิบัติธรรมใหญ่ ๕ สำนัก คือ สำนักพุทโธ สำนักอานาปานสติ สำนักยุบพอง สำนักรูปนาม และสำนักสัมมาอรหัง ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากสำนักปฏิบัติธรรมทั้ง ๕  เรียบเรียงขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการศึกษาสัมมาปฏิบัติพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้า ตามแบบที่สำนักใหญ่ ๕ สำนัก ต่างเลือกถือธรรมเป็นอารมณ์สมถวิปัสสนากัมมัฏฐานตามจริตอัธยาศัยของตน เป็นแนวทางปฏิบัติภาวนาและสอนศิษยานุศิษย์สืบต่อๆ กันมานั้น ซึ่งหนังสือเล่มนี้นับว่ามีคุณประโยชน์แก่การศึกษาสัมมาปฏิบัติพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่ง และประการสำคัญที่สุด คือให้ผู้สนใจศึกษาสัมมาปฏิบัติได้มีโอกาสเลือกวิธีปฏิบัติ (สมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน) ตามจริตอัธยาศัยของตน 

หนังสือที่เกี่ยวข้อง : คู่มือการศึกษาสัมมาปฏิบัติไตรสิกขา
http://www.ebooks.in.th/ebook/17043/(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • อาทิตย์
  26 Nov 13 09:20
  อาจารย์ให้ทำรายงานเรื่องนี้ พอดี ขอบคุรมากเลย...ครับ
 • ไชยา
  28 Aug 13 15:58
  ดีมากเลยครับ
 • Ratchy
  20 Apr 13 09:45
  ขออนุโมทนาบุญกับผู้แบ่งปันค่ะ
 • วนิดา
  9 Apr 13 15:47
  ขอบคุณค่ะ
 • france
  9 Apr 13 14:42
  thank you
1 2