รายงานข่าววิทยาศาสตร์ กันยายน 2555

รายงานข่าววิทยาศาสตร์ กันยายน 2555 Free!
Page 2 Page 3

"รายงานข่าววิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีฯ ประจำ เดือนกันยายน 2555" ซึ่งจัดทำโดย สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง วอชิงตัน ดี.ซี.

โดยเนื้อหาในฉบับเดือนกันยายน  2555 ประกอบด้วย
* ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี และคณะเดินทางเยือนสหรัฐฯ เพื่อประสานความร่วมมือกับสหรัฐฯ
* น้ำแข็งในระบบสุริยะ : แหล่งที่มาของน้ำบนพื้นผิวโลก
* แหล่งกำเนิดก๊าซมีเทนที่มีผลต่อสภาพภูมิอากาศจากต้นไม้ที่เป็นโรค
* พลังงานแหล่งใหม่ : ความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากน้ำเสีย
* FDA สั่งห้ามใช้  BPA ในขวดต่างๆ สำหรับทารก
* โอบามา ประกาศแผนการใหม่ในการสร้างกลุ่มต้นแบบการสอน STEM (STEM Master Teaching Corps)
* ศ.ดร. เมธี เวชารัตนา ร่วมพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “เบญจมดิเรกคุณาภรณ์”
* บทสัมภาษณ์ : คุณสุรีรัตน์ คชอ่อน
* การเก็บเกี่ยวพลังงาน(ไฟฟ้า) จากการก้าวเท้าและการประยุกต์ใช้ในการทหารและการอุตสาหกรรมรองเท้าของไทย
* ภาพการบรรยายพิเศษเรื่อง The Next Genreation Small Cellular Base Station

ทั้งนี้หากท่านสนใจติดตามข่าวและสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากประเทศสหรัฐ อเมริกาสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซด์: www.ostc.thaiembdc.org(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้