ตอบคำถามคาใจ บทสนทนาของคริสเตียนในเรื่องพุทธศาสนา

ตอบคำถามคาใจ บทสนทนาของคริสเตียนในเรื่องพุทธศาสนา
Page 2 Page 3

พระพุทธเจ้าสอนอะไรที่แท้จริง เราสามารถรู้ถึงคำสอนนั้นได้หรือไม่ พุทธศาสนามีคัมภีร์หรือไม่แล้วคัมภีร์นั้นว่าไว้อย่างไร อะไรคือความเหมือนและความต่างระหว่างพุทธศาสนาและคริสตศาสนา คำสอนของพระพระเยซูและพระพุทธเจ้าเหมือนกันหรือไม่ หรือแตกต่างกันอย่างไร พระพุทธเจ้าสอนเราในหลายเรื่องแต่ยังมีบางคำถามจากสาวกของพระองค์ที่ยังไม่ได้รับคำตอบ ดร.ฮิลเดอร์แบรนด์ทำการสำรวจพุทธศาสนาผ่านทางคำถามที่ยังคาใจเหล่านี้ โดยอาศัยวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ปรัชญา และบทคำสอนของทั้งพุทธศาสนาและคริสตศาสนา บัดนี้เรามีคำตอบให้กับคำถามที่ยังค้างคาใจนั้นแล้ว และคำตอบนั้นจะทำให้คุณประหลาดใจ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • พันทิพย์
    28 Nov 16 22:55
    อานจบแล้วพบว่าพระพุธเจ้าสอนว่าเราทำดีได้ดี ทำชั่วต้องใช้กรรมชั่ว ทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าดีหรือไม่ดีเป็นผลกรรมที่ติดตัวมาแต่ชาติก่อน. ต้องใช้กรรมและต้องทำดีจนกว่าจะใช้หมดแล้าเป็นนิรันดรคือไม่ต้องเกิดอีก. พระเยซูสอนว่าพระเจ้าสร้ามนุษย์ให้มีชีวิตนิรันดรแต่ความชั่วเกิดขึ้นเพราะพ่อแม่คู่แรกคืออาดามและอีวา ไม่เชื่อฟังพระคำของพระเจ้าและเลือกที่จะเชื่อคำล่อลวงของซาตาน. เราต้องรับกรรมนั้นด้วย พระคัมภีร์สอนว่าเพราะกรรมนั้นทุกคนต้องตาย. แต่ข่าวดีกว่าตือพระเยซูได้สละชีวิตของพระองค์เพื่อถายบาปกรรมนั้นแล้วบนไม้กางเขน. ผู้ที่เชื่อในพระองค์และดำเนินชีวิตตามที่พระเยซูคริสต์ได้เสด็จลงมาใช้ชีวิตในโลกที่จะพบได้จากพระคัมภีร์. ถึงว่าเราจะตายแต่พระเยซูจะพาผู้ที่เชื่อในพระองค์ไปอยู่ในเมืองสววรกับพระองค์ไม่มีการตายชั่วนิรันดร
1