รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดือน สิงหาคม

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดือน สิงหาคม Free!
Page 2 Page 3

โดยเนื้อหาในฉบับเดือนสิงหาคม 2555 ประกอบด้วย * ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี และคณะเดินทางเยือนสหรัฐฯ เพื่อประสานความร่วมมือกับสหรัฐฯ * การแตกของแผ่นน้ำเข็งขนาดใหญ่ได้สร้างเกาะน้ำแข็งขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะแมนฮัตตัน * การค้นพบอนุภาคฮิกส์ของ CERN * ความเป็นจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง * สถิติโลก : วัสดุที่ผลิตขึ้นที่มีน้ำหนักเบาที่สุดในโลก * บทสัมภาษณ์ : คุณสุพล มนะเกษตรธาร * บทความ : ประโยชน์ที่อาจคาดไม่ถึงของกระดาษในการวิเคราะห์สาร * นาซ่าส่งยานอวกาศไปลงดาวอังคารสำเร็จด้วยความเสี่ยง * พาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของ Smithsonian Institute * กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่ประเทศไทย โดยสมาคม ATPAC ทั้งนี้หากท่านสนใจติดตามข่าวและสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากประเทศสหรัฐ อเมริกาสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซด์: www.ostc.thaiembdc.org(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้