ธรรมะและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ธรรมะและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Free!
Page 2 Page 3

หนังสือเล่มนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมว่ามีคุณค่าต่อมนุษยชาติอย่างไร ด้วยเหตุนี้ มนุษยชาติควรมองธรรมชาติ และควรพิทักษ์และปกป้องธรรมชาติเพื่อให้ธรรมชาติประดุจมิตร(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้