หยั่งลงก้นมหาสมุทร

หยั่งลงก้นมหาสมุทร Free!
Page 2 Page 3

หนังสือเล่มแรกของหลวงปู่สาวกโลกอุดร ธมฺมปาโล 
“..ที่ประกาศพระอมตะธรรมอันวิเศษสูงสุดของพระพุทธองค์..”
จากสภาวะธรรมของหลวงปู่เอง
ได้มีการจัดพิมพ์ครั้งแรกตั้งแต่ ปี ๒๕๓๒
ครั้งนั้นโดยหลวงปู่สาวกโลกอุดร   เป็นผู้จัดพิมพ์และเขียนคำนำเอง

ครั้งนี้ ๒๕๕๓ 
คณะศิษย์หลวงปู่ฯจะได้จัดให้มีการพิมพ์อีกครั้งหนึ่ง
เพื่อเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนาและเผยแพร่พระสัทธรรมคำสอน
ไปสู่ผู้มีบารมีธรรมต่อไป..

อนุโมทนาธรรมทานจาก http://www.sawoklokudorn.com/(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • ตุ๋น
    26 Jun 15 10:53
    อนุโมทนา สาธุ
  • bakuman
    3 Nov 12 14:02
    dee jang
1