เปรตในพระไตรปิฎก (ฉบับเต็ม)

เปรตในพระไตรปิฎก (ฉบับเต็ม)
Page 2 Page 3
 • 71 หน้า
 • 9.07 MB
 • 23 ก.ค. 2555
 • พีรวัฒน์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุค ฿40.00 ฿35.00

เปรต คือ สิ่งเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องอาศัยพ่อแม่ โดยมีผลมาจากคนเราในสมัยที่เป็นมนุษย์ ทำชั่ว หลังจากที่ได้ตายไปแล้ว และไปเกิดในนรกรับกรรมที่ตนเองก่อไว้ เมื่อพ้นกรรมการแล้ว ยังเหลือเศษของความชั่ว จะไปเกิดอีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อเสวยทุกขเวทนาบนโลกมนุษย์ มีชื่อเรียกว่า "เปรตวิสัย" เปรต ในพระไตรปิฎกนี้ เป็นเรื่องที่เหล่าสาวกและพระพุทธเจ้าทรงยกมาเล่า เพื่อให้พวกเราทราบว่า เมื่อครั้งที่มีชีวิตอยู่กระทำอะไรไว้ เมื่อตายไปแล้วจะไปเกิดเป็นเปรตชนิดใด และทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่มีอยู่จริงในพระไตรปิฎก ไม่ได้เล่าขึ้นเอง ควรที่ชาวพุทธจะศึกษาและอ่านประดับความรู้ เพื่อจะได้เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ ไม่งมงายเป็นเครื่องมือให้คนอื่น เปรต มีที่มาที่ไปอย่างไร เชิญทุกท่านสัมผัสและตรึกครองตามได้ในหนังสือชุด “เปรตในพระไตรปิฎก"(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • นายกุศล
  2 Jul 13 08:19
  มนุษย์ควรทำความดีไว้มากๆ. ความดีคือการไม่ทำให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อนเพราะการกระทำและไม่กระทำของเรา
 • nutthawut
  2 Oct 12 17:39
  น่าอ่าน
 • Tianjai
  24 Jul 12 03:38
  อยากอ่่านเร็วๆจัง
1