คู่มือโยคะวัยรุ่นสำหรับฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง

คู่มือโยคะวัยรุ่นสำหรับฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง Free!
Page 2 Page 3

       โยคะเป็นศาสตร์เก่าแก่แขนงหนึ่งซึ่งทั่วโลกมีการศึกษาและนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างสุขภาพหรือแก้ปัญหาการเจ็บป่วย โดยนำการฝึกปฏิบัติมาใช้ใน 2 เรื่องหลัก คือ การบริหารร่างกาย(อาสนโยคะ) และการฝึกการหายใจ(ปราณโยคะ) ซึ่งผู้ที่ได้ศึกษาและปฏฏิบัติโดยถูกต้องอย่างสม่ำเสมอย่อมได้ประโยชน์จากการฝึกโยคะไม่มากก็น้อย     (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • ปานทิพย์
    28 Jul 12 22:03
    ขอบคุณค่ะ
  • สุ
    24 Jul 12 22:16
    การฝึกโยคะได้ประโยชน์ทั้งทางด้านร่างกาย ,จิตใจ ,และทำให้เรามีสมาธิด้วย ดีมาก ๆๆ
1