วิธีทำให้มรรคเกิด

วิธีทำให้มรรคเกิด Free!
Page 2 Page 3

       มรรคเป็นเพียงธรรมะหนึ่งเดียวที่สามารถทำให้บรรลุธรรมอย่างถูกต้องได้ ดังนั้น ผู้ใดที่จะบรรลุธรรมอย่างถูกต้อง ก็จะสามารถมองเห็นได้ว่า อริยสัจมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร?มรรคเกิดแล้วมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร ?ไตรลักษณ์จริง ๆ รูปร่างหน้าตา เป็นอย่างไร?นาม รูป สังขาร เป็นอย่างไร?   
       ดังนั้น เมื่อใครก็ตามประกาศว่า สามารถรู้เห็นนิพพานแล้ว แต่ไม่ได้เข้าใจว่าวิธีการทำให้มรรคเกิดทำอย่างไร?บุคคลนั้นก็ไม่สามารถที่จะประกาศได้ว่ารู้ตรงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • golf boonyapat
    30 Jul 12 13:18
    ขอบคุณและอนุโมทนาบุญด้วยครับ ^^
  • ืนิก
    27 Jul 12 21:14
    สาธุค่ะ ขอบคุณมากมาย
1