พบหมอศิริราช

พบหมอศิริราช Free!
Page 2 Page 3

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดทำสารคดีสั้นทางโทรทัศน์ ความยาว 3 นาที ชุด “พบหมอศิริราช” เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านสุขอนามัยและสาธารณสุขขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน ต่อนื่องมาตั้งแต่ปี 2529 จนถึงปัจจุบัน โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ที่มีเครือข่ายที่เข้าถึงประชาชนได้ครอบคลุมทั่วประเทศ อันเป็นผลให้รายการพบหมอศิริราชสามารถเข้าถึงกลุ่มคนทุกระดับได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ยังได้จัดพิมพ์หนังสือรวมบทโทรทัศน์รายการพบหมอศิริราช เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนเพิ่มอีกช่องทางหนึ่ง พร้อมทั้งได้จัดทำสำเนารายการมอบให้แก่สำนักอนามัย เพื่อนำไปเผยแพร่เป็นความรู้ ณ สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศอีกด้วย โดยออกอากาศเผยแพร่ไปแล้วรวม 1,178 ตอน (ณ สิ้นปี 2552)(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • jeeranun
    22 Jul 12 20:01
    Thanks
  • man
    11 Jul 12 19:06
    Goog
1