คู่มือสะเดาะเคราะห์แก้กรรม

คู่มือสะเดาะเคราะห์แก้กรรม Free!
Page 2 Page 3

หนังสือ คู่มือสะเดาะเคราะห์แก้กรรม เล่มนี้ ได้รวบรวมการทำพิธีสะเดาะเคราะห์แก้กรรม จากตำราโหราศาสตร์หลายเล่มโดยเฉพาะจากตำราพรหมชาติ และเสริมวิธีแก้เคราะห์กรรมด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปัจจุบันของตนให้มุ่งมั่นทำดี พูดดี คิดดี ซึ่งเป็นวิธีสะเดาะเคราะห์แก้กรรมมีผลดีที่สุด และตรงตามหลักพุทธศาสนา


หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านที่กำลังมีความทุกข์กาย-ใจ เพราะปัญหาชีวิตบางอย่างยังหาทางแก้ไขไม่ได้ จะได้ใช้ข้อปฏิบัติที่แนะนำไว้ ไปสร้างกำลังใจแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องนั้นให้สำเร็จลุล่วง หรือหากว่าดวงของท่านขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงเคราะห์ดี ก็อย่ามีความประมาท ดำรงชีวิตในกรอบศีลธรรมต่อไป จักเกิดสันติสุขในใจนานเท่านาน


นี่เป็นเพียงเนื้อหาบางส่วนในเล่มนี้ ท่านใดสนใจสามารถหาซื้อเล่มสมบูรณ์ได้ผ่าน http://www.lc2u.org/th/detail.php?CatID=3&ProductID=379 รวมหนังสือพระพุทธศาสนาทุกประเภท
(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้