คู่แท้ คู่ธรรม หลักการครองชีวิตคู่ตามวิถีพุทธ

คู่แท้ คู่ธรรม หลักการครองชีวิตคู่ตามวิถีพุทธ Free!
Page 2 Page 3

     การที่จะครองคู่ให้เป็นผลสำเร็จไปได้ด้วยดี จะต้องมีการครองตนให้ดีก่อน นั่นคือการมีศีลธรรมประจำใจ เพราะศีลคือความปกติของกาย วาจา ใจ ผู้ที่มีศีลจะไม่ทำร้ายกัน มีความจริงใจต่อกัน ไม่โป้ปดหลอกลวงกัน ไม่นอกใจกัน มีจิตใจเมตตาต่อกัน มองกันในมุมที่ดี จึงจะให้อภัยต่อกันได้

     พระพุทธองค์ได้ให้หลักธรรมในการครองเรือนไว้  ๔ ข้อ ซึ่งจะต้องนำไปใช้ทุกๆ ข้อ จึงจะบังเกิดผลได้สมบูรณ์ เพราะทุกๆ ข้อมีความหมายเฉพาะ และโยงไปสู่ข้ออื่นๆ ส่งเสริมต่อกันให้ปฏิบัติไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งหลักธรรมในการครองเรือนประกอบด้วย

-  สัจจะ (ความจริง จริงใจต่อกัน)  รักที่จริงใจ...ไขปัญหาทุกสิ่ง
-  ทมะ (รู้จักข่มใจ ฝึกฝน ปรับตัว)  ปรับเข้าหากันเติมเต็มส่วนที่ขาด
-  ขันติ (อดทน เข้มแข็ง ทนทาน)  เพราะรักเขา...เราจึงทนได้
-  จาคะ (ความเสียสละ)  เมื่อเขาสุข เราก็สุขด้วย 

คลิกฟังและดาวน์โหลดเสียงอ่านหนังสือเล่มนี้
http://www.dekthai.net/HappyFamily/index.html(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Sineenart
  2 Dec 12 05:11
  เป็นหนังสือที่ดีมากค่ะ เหมาะแก่การนำไปใช้ในการมีชีวิตคู่
 • rot
  21 Oct 12 12:19
  ขอบคุณมากค่ะ
 • ชื่อของคุณ
  8 Jul 12 17:04
  ถูกต้องแล้ว
 • Jinsugee
  5 Jul 12 00:48
  ขอบคุณคะ
 • NokkaPood
  1 Jul 12 10:53
  ถ้าต้องการนำหนังสือไปพิมพ์เพื่อแจกเป็นธรรมทานต้องทำหนังสือขออนุญาตไหมค่ะ
1 2 3