นามสงเคราะห์ผู้ประกอบการเกี่ยวกับผ้าไทย

นามสงเคราะห์ผู้ประกอบการเกี่ยวกับผ้าไทย Free!
Page 2 Page 3

หนังสือซึ่งรวบรวมรายชื่อร้านค้าผู้ประกอบการเกี่ยวกับผ้าไทยทั้งผู้ผลิตและผู้จำหน่าย รวมถึงผู้ประกอบการที่นำผ้าไทยมาตัดเย็บหรือแปรรูปจากทั่วประเทศ มารวบรวมไว้ในหนังสือ "นามสงเคราะห์ผู้ประกอบการเกี่ยวกับผ้าไทย" เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้นิยมชมชอบผ้าไทยหรือผู้ที่สนใจร่วมสืบสานและสนับสนุนภูมิปัญญาไทยได้เลือกซื้อผ้าไทยจากแหล่งผลิตหรือแหล่งจำหน่ายได้ในทุกจังหวัด(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้