สมถวิปัสสนาภาวนาตามแนวสติปัฏฐาน ๔

สมถวิปัสสนาภาวนาตามแนวสติปัฏฐาน ๔ Free!
Page 2 Page 3

สมถวิปัสสนาภาวนาตามแนวสติปัฏฐาน ๔
ถึงธรรมกายและพระนิพพานของพระพุทธเจ้า
โดย พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
พร้อมด้วย คำอธิบายประกอบการศึกษาสัมมาปฏิบัติ
โดย พระเทพญาณมงคล วิ. (เสริมชัย ชยมงฺคโล ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

อนุโมทนาธรรมทานโดย เว็บมงคลธรรมของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • yut
  12 Jun 14 13:52
  thank you krub
 • พระอธิการสมบูรณ์ เลขธมฺโม เมืองพัทยา ชลบุรี ww
  16 Oct 13 21:43
  เท่าที่ได้สัมผัสที่ท่านเจ้าคุณปฏิบัติมานี้เป็นคุณูปการมากสำหรับชนชาวไทยเมืองพุทธอย่างมาก จนไม่สามรถกล่าวให้จบในระยะเวลาที่สั้นนี้ได้ ขออนุโมทนาบุญที่พระเดชพระคุณท่านไดเมตตามานี้ ด้วยความเคารพอย่างสูง สาธุ สาธุ สาธุ
 • นวลสี
  16 Sep 12 17:23
  ชอบค่ะ
 • valiporn
  25 Jun 12 12:50
  สนใจปประเทศอินเดียมาก
1