๓๐ วิธีทำบุญ เพื่อสุขภาพใจและสุขภาพสังคม [พระไพศาล]

๓๐ วิธีทำบุญ เพื่อสุขภาพใจและสุขภาพสังคม [พระไพศาล] Free!
Page 2 Page 3

       หนังสือเล่มนี้มีขนาดเล็กกระทัดรัด มีภาพประกอบสี่สีชวนอ่านเนื้อหาเป็นการนำเสนอวิธีการทำบุญ
ที่เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับชีวิตคนสมัยใหม่ เนื่องจากเป็นการทำบุญที่ก่อให้เกิดทั้งประโยชน์ตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม ครอบคลุมทั้งประโยชน์ทางด้านวัตถุหรือกายภาพ และประโยชน์ทางจิตใจ
       วิธีการดังกล่าวแบ่งเป็น 4 หมวดใหญ่ ๆ คือ
1.สละทรัพย์ เช่น ถวายสังฆทาน บริจาคเงินช่วยเด็กยากไร้ คนพิการ
2.ทำชีวิตให้โปร่งเบา เช่น ละเลิกสิ่งเสพติด ไม่เข้าหาอบายมุข
3.เกื้อกูลด้วยแรงกาย เช่น ช่วยเหลืองานของส่วนรวม เป็นอาสาสมัครให้แก่โรงเรียน
4.ฝึกจิตชำระใจ เช่น ทำสมาธิ แผ่เมตตา ยิ้มเป็นกิจวัตร
      สำหรับท้ายเล่ม   จะมีบทสวดมนต์ หรือคำกล่าวที่ใช้ในพิธีทำบุญต่าง ๆ  เช่น คำถวายสังฆทาน
คำอาราธนาศีล  คำอุทิศส่วนกุศล เป็นต้น   ทั้งนี้เพื่อเป็นแรงจูงใจ   ให้ผู้อ่านเก็บหนังสือเล่มนี้ไว้กับตัว
สำหรับเป็น คู่มือการทำบุญ

ดาวน์โหลดหนังสือที่เกี่ยวข้อง "ฉลาดทำบุญ"

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นของพระไพศาล(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • boon boon
  2 Jun 14 15:58
  thank you
 • Surapong
  16 Oct 12 22:37
  ดีมากเลยครับ บางเรื่องก็ง่ายซะจนทำใหคนลืมนึกถึงเลย
 • dararash
  15 Oct 12 18:53
  ดีมากๆค่ะ มีให้เลือกหลายวิธีสำหรับคนไม่มีเวลาด้วย
 • nitinont
  29 May 12 15:16
  ดีครับ ทุกวันนี้เรายังไม่รู้การทำบุญที่ดีที่ได้พร้อมทุกด้าน
 • Koon
  28 May 12 14:06
  ดีมากๆเลยค่ะ
1 2 3