ตัวอย่าง ถอดรหัส วันสิ้นโลก

ตัวอย่าง ถอดรหัส วันสิ้นโลก Free!
Page 2 Page 3
 • 28 หน้า
 • 11.62 MB
 • 11 พ.ค. 2555
 • ที บุ๊คสมิธ
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

เริ่มแต่พุทธศาสนาล่วงเลย  2,500  ปี  เป็นต้นไป  ไฟจะลุกลามมาทางทิศ
ตะวันออก  ไหม้วัดวาอาราม  สมณชีพราหมณ์จะอดอยากยากเข็ญ  ลูกไฟจะตก
จากฟ้าเป็นเพลิงผลาญ เหล็กกล้าจะทะยานจากน้ำ มหาสมุทรจะชอกช้ำ สงคราม
จากทั่วทิศ  ศึกจะติดเมือง  ข้าวจะขาดแคลน  ทั่วแคว้นจะอดอยาก  ผีโขมดป่าจะ
เข้าเมือง  พระเสื้อเมืองทรงเมืองจะหนีเข้าไพร  ผู้เป็นใหญ่มีอำนาจจะเรียกแมลง
ผีเสื้อเหล็กนับแสนตัวมาปล่อยไข่เป็นไฟผลาญ ยักษ์หินที่ถูกสาปเป็นเวลานาน จะ
ตื่นขึ้นมาอาละวาดโลก ดินฟ้าอากาศจะแปรปรวน ตลิ่งจะพัง แผ่นดินจะถล่มเป็น
ทะเล  โลกมนุษย์จะดิ่งสู่ความหายนะ  นักปราชญ์จะถูกทำลายให้สิ้นสูญ  ในระยะ
นั้นศาสนาของตถาคตจะเสื่อมลงมาก  เพราะพุทธบริษัทไม่ตั้งอยู่ในศีลธรรม  เชื่อ
คำคนโกง  กล่าวคำเท็จ  ไม่เคารพรักธรรมนิยม  คนประจบสอพลอได้รับความ
เชื่อถือในสังคม ผู้ที่มีศีลธรรมประพฤติดี ประพฤติชอบกลับไม่มีใครเคารพยำเกรง 
พระธรรมจะเริ่มเปล่งรัศมีฉายแสงส่องโลกอีกวาระหนึ่งก็ต่อเมื่อมีธรรมิกราช
โพธิญาณบังเกิดขึ้น  อยู่ในความอุปถัมภ์ของพระเถระผู้ทรงธรรมฤทธิ์ทั้งสอง
พระองค์  สถิตย์  ณ  เบื้องต้นตะวันออกของมัชฌิมประเทศ  จะเสด็จมาเสริมสร้าง
ศาสนาของตถาคตให้รุ่งเรืองสืบไปถึง 5,000 พระวัสสา  (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สภ.พระประแดง
  14 Dec 12 23:26
  ไม่รู้ว่าจะจริงหรือเท็จแค่ไหน แต่ภัยพิบัติก็คืบคลานเข้ามาสู่โลกทุกๆขณะแล้ว พวกคนโกงจะได้รับการชูหน้าชูตา คนดีกลับถูกเมิน ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นแล้วหรือยัง น่าเป็นห่วงอนาคตชาวโลกที่จะต้องพบกับความลำบากอีกครั้งนะครับ
 • 19 Oct 12 13:40
  dมากครับ
 • ying khnistta
  14 Sep 12 22:21
  i love
 • ชื่อของคุณ
  17 Jun 12 02:25
  ชอบมากมาย
 • พัชนี
  12 May 12 21:31
  สนใจเรื่องนี้อยู่พอดีค่ะ
1 2