การทรงงานพัฒนาประเทศ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การทรงงานพัฒนาประเทศ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Free!
Page 2 Page 3

ประสบการณ์การเรียนรู้ ตามรอยพระยุคลบาท
ของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • แหลมสิงฆ์
    7 May 12 07:22
    ทรงเป็นตัวอย่างให้ปวงชน ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
  • พงษ์นรินทร์ ดำทุ่งหงษ์
    5 May 12 18:20
    ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
1