Writing in English Style

Writing in English Style(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • NATHA
    6 Jan 21 11:33
    ตอบโจทย์มากครับ 1. พกพาไปอ่านได้ทุกที่ 2. ปลดล็อคการเขียนผิดของเราได้ทั้งหมดเท่าที่เคยเรียนมาเป็นสิบปีที่่เขียนอังกฤษไม่ได้เรื่อง 3. เป็นหนังสือที่ใช้ได้ในทุกโอกาสช่วยเพิ่มศักยภาพเราแบบก้าวกระโดด 4. เมื่อต้องเขียนภาษาอังกฤษแล้วคิดอะไรไม่ออกเล่มนี้ช่วยชีวิตคุณได้ 5. สอนให้ระวังจุดที่ผิดบ่อยเพราะชินเขียนแบบไม่เน้นโครงสร้างแบบภาษาไทย 6. ราคาถูกกว่าชาบู 1 มื้ออีก ซึ่งชาบูมีแต่อ้วน แต่อาหารสมองอย่างWritingInEnglishStyle มีแต่เพิ่มคุณค่ายาวนานสร้างอนาคต *** อยากแนะนำ นร.นศ.ที่กำลังเรียนออนไลน์ ว่านำเงินที่ไม่ต้องมามหาวิทยาลัย ติดตั้งอินเตอร์เน็ต ปรับวิธีเรียนเพื่อแก้จุดอ่อนของตนเอง *** โลกออนไลน์กว้างไกลกว่าในชั้นเรียน เพียงแต่ต้องมีวินัย และจัดเวลาให้กับการเรียนทุกวัน ต้องรู้ว่าตัวเองอ่อนวิชาไหน พัฒนาส่วนไหน และสนใจด้านไหน นี่คือ โอกาสที่จะได้ค้นพบตนเอง และพัฒนาความสามารถส่วนบุคคล
1