เตรียมพร้อมก่อนเป็นแอร์

เตรียมพร้อมก่อนเป็นแอร์
  • 53 หน้า
  • 0.78 MB
  • 1 ส.ค. 2563
  • อัจฉราวรรณ ธรรมธัชพิมล
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿79.00 ฿79.00

ผู้เขียนตั้งใจเขียนE-Bookเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อรวบรวมประสบการณ์ที่ได้เคยมีโอกาสทางานในสายการบินทั้งการเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ต้องพบปะผู้คน(Front line )และทางานในออฟฟิศในแผนกการบริการบนเครื่องบิน(Supporting line) โดยนามาสรุปให้กระชับ ให้เห็นภาพรวมลักษณะงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เพื่อแชร์ความรู้แด่ผู้ที่สนใจงานสายการบินค่ะ โดยในเนื้อหาจะแทรกคาศัพท์ภาษาอังกฤษที่สาคัญและเป็นประโยชน์ เพื่อที่คุณผู้อ่านจะได้เรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้จริงในธุรกิจการบินไปในตัวด้วย หวังว่าE-Bookเล่มเล็กๆ นี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้อ่านที่รักทุกท่านที่สนใจในสายงานนี้ค่ะ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้