ร้อยคำ กำลังใจ เล่ม 1

ร้อยคำ กำลังใจ เล่ม 1
Page 2 Page 3
  • 58 หน้า
  • 10.98 MB
  • 21 ต.ค. 2562
  • www.thungkula.net
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿49.00 ฿49.00

เป็นบทกวีที่เขียนขึ้น ในเหตุการณ์ชีวิตประจำวัน ของครูคนหนึ่ง ทั้งชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว โดยพยายามตั้งใจนำเสนอเป็นร้อยกรอง ให้น่าอ่าน หลายๆบท สอดแทรกหลักคิด แรงบันดาลใจ แง่คิดมุมมอง ธรรมะ ไว้ขบคิดกัน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้