แค้นซ่อนไฟใจซ่อนรัก

แค้นซ่อนไฟใจซ่อนรัก
Page 2 Page 3นิยายโรมานซ์


...แค้นซ่อนไฟใจซ่อนรัก...


จัดทำเป็นสองรูปแบบ

ฉบับอีบุ๊ค(ฟ้อนต์16pt.) และ ฉบับพ็อกเกตบุ๊ค(ฟ้อนต์14pt.)

รวมทั้งการตั้งค่าหน้ากระดาษและขนาดตัวอักษร 

อีบุ๊คต้องใช้ตามแบบมาตรฐานทั่วไป

ส่วนพ็อกเกตบุ๊คต้องตั้งค่าตามที่โรงพิมพ์กำหนด

ขนาดตัวอักษร 14pt. ตามมาตรฐานการพิมพ์นิยายทั่วไป

ทำให้จำนวนหน้าต่างกัน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้