เทคโนโลยีและนวัตกรรมวิศวกรรมโยธา 2017-2018 ม.สุรนารี

เทคโนโลยีและนวัตกรรมวิศวกรรมโยธา 2017-2018 ม.สุรนารี Free!
Page 2 Page 3
  • 148 หน้า
  • 15.72 MB
  • 24 ก.ค. 2562
  • บริษัท เจอนัล รีเสิร์ช จำกัด
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

หนังสือเทคโนโลยและนวัตกรรมวิศวกรรมโยธา 2017-2018 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่จะเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพวิศวกรรมโยธา สาธารณะชนและสังคม ประกอบด้วยผลงานวิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมธรณี วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมขนส่ง และวิศวกรรมแหล่งน้ำ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้