ประมวลคำในพระบรมราโชวาท

ประมวลคำในพระบรมราโชวาท Free!
Page 2 Page 3

ประมวลคำในพระบรมราโชวาท   
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๙๓-๒๕๔๙ 
ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • JINTANA SUTTINAK
  7 Nov 16 13:54
  ขอบคุณค่ะ
 • prajuap
  7 Dec 15 21:14
  ขอบคุณครับ
 • wachiramej
  11 Dec 12 00:50
  ขอบคุณครับ
 • yut
  7 Dec 12 17:17
  thank you krub
 • กชพร
  18 Jul 12 12:09
  ขอบคุณมากค่ะ
1 2