นิตยสารคิด ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2561 ปีที่ 10 ฉบับที่ 2

นิตยสารคิด ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2561 ปีที่ 10  ฉบับที่ 2 Free!
Page 2 Page 3
  • 36 หน้า
  • 6.30 MB
  • 7 พ.ย. 2561
  • ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

ทำไมต้อง Circular Economy ทางรอดของมนุษย์ในยุค Anthropocene Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน ดูเหมือนกำลังทำหน้าที่ในการช่วยกอบกู้สถานการณ์โลก การผลิตที่เน้นการนำวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่เป็นวงจรแบบปิดเสมือนวงจรของธรรมชาติที่ไม่เหลือของเสียไว้ ไม่เหมือนกับการผลิตแบบเดิมที่เน้นการใช้แล้วทิ้งแบบเส้นตรง การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการทำให้เกิดของเสียน้อยที่สุดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงอาจเป็นทางรอดเดียวที่เราเหลืออยู่(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้