ตัวอย่าง-ภรรยาสาวในไร่ส้ม

ตัวอย่าง-ภรรยาสาวในไร่ส้ม Free!
Page 2 Page 3

สามีของเธอหายสาปสูญไปในภูเขาสามปีกว่า

ค้นหาอย่างไรก็ไม่เจอ

แต่เธอยังเฝ้ารออย่างมีความหวัง

หากความเปล่าเปลี่ยวหิวสวาททรมานเธอมากขึ้นทุกวันทุกคืน