บาป ๒ ประการ

บาป ๒ ประการ Free!
Page 2 Page 3

หนึ่งนัดสำหรับฆ่าหนึ่งชีวิต สองนัดสำหรับชีวิตที่สอง สามนัดเผื่อใครคนใดคนหนึ่งยังไม่ตาย สี่นัดเปรียบเสมือนฆาตกรมืออาชีพ ห้านัดสูญเสียความเป็นมนุษย์ หกนัดกลายเป็นปิศาจร้ายเต็มตัว(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้