CMplus#3

CMplus#3 Free!
Page 5 Page 3 Page 2
  • 14 หน้า
  • 25.00 MB
  • 29 มี.ค. 2555
  • ม่วนดี มีเดีย
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

CM+ เล่ม3 จะพาไปเยือนหมู่บ้านดอยปุย เชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง สภาพบ้านเรือน, ธรรมชาติ และ ศิลปวัฒนธรรม ที่นับวันจะหาดูได้ยากเต็มที(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้