ดูกราฟเป็น เห็นกำไร

ดูกราฟเป็น เห็นกำไร
  • 201 หน้า
  • 12.60 MB
  • 29 มิ.ย. 2561
  • ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿200.00 ฿180.00

" ประสบการณ์มากกว่า 20,000 ชั่วโมง กับกราฟเทคนิค กลายเป็นหนังสือที่คุณจะอ่านกราฟอย่างง่ายดาย " ผู้เขียนรวบรวมเรื่องราวมากกว่า 20,000 ชั่วโมง ในการศึกษาค้นคว้า และใช้งานจริง ถึงวิธีการอ่านกราฟเทคนิคให้ขาด ทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งของแต่ละเครื่องมือ จนทุกวันนี้สามารถวิเคราะห์กราฟได้ รวดเร็ว แม่นยำ และเป็นระบบ หนังสือเล่มนี้จะสอนให้นักลงทุนเข้าใจเรื่องกราฟได้ง่ายขึ้น ทั้งวิธีการใช้งาน หลักการวางแผน รวมถึงกลยุทธ์ที่ผู้เขียนได้ค้นพบ เสมือนเป็นเส้นทางสู่ “Trader” มืออาชีพ “มองกราฟเป็น เห็นเทคนิค พิชิตกำไร”(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้