สันติภาพเกิดจากอิสรภาพและความสุข - Peace Through Freedom and Happiness [พระพรหมคุณาภรณ์]

สันติภาพเกิดจากอิสรภาพและความสุข - Peace Through Freedom and Happiness [พระพรหมคุณาภรณ์] Free!
Page 2 Page 3
  • 34 หน้า
  • 0.66 MB
  • 17 พ.ค. 2561
  • ประยุทธ์ ปยุตฺโต
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

คำปราศรัยของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) ครั้งดำรงสมณศักดิ์เป็น พระธรรมปิฎก ในพิธีรับถวายรางวัล การศึกษาเพื่อสันติภาพ (UNESCO Prize for Peace Education) ณ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๗ ** ฉบับ 2 ภาษา โดยเริ่มภาษาอังกฤษก่อนแล้วต่อด้วยภาษาไทย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้