สวดมนต์ทำวัตร เจริญพระพุทธมนต์ พร้อมคำแปล

สวดมนต์ทำวัตร เจริญพระพุทธมนต์ พร้อมคำแปล Free!
Page 7 Page 4 Page 20 Page 154 Page 131 Page 2 Page 3

Ebook หนังสือสวดมนต์ทำวัตร เจริญพระพุทธมนต์ พร้อมคำแปลเล่มนี้ รวบรวมบทสวดมนต์สำคัญต่าง ๆ มากมาย ซึ่งในแต่ละบทสวด แบ่งเนื้อหาเป็น 2 ฝั่ง ซ้ายมือเป็นภาษาบาลี ขวามือเป็นคำแปลไทย สะดวกในการท่องอ่าน โดยมีหลักการและวิธีอ่านภาษาบาลี สำหรับผู้สนใจศึกษาอยู่ภายในเล่ม ทั้งนี้ แบ่งเนื้อหาเป็น 4 ส่วนหลัก ได้แก่ บทสวดทำวัตร, บทเจริญพระพุทธมนต์ พระปริตร 7 ตำนาน & 12 ตำนาน, พระสูตรแปล และปกิรณกคาถา ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF, DOC, EPUB ของ Ebook เล่มนี้ได้ที่ https://ting074ch.blogspot.com/(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้