นิตยสารคิด (Creative Thailand) ฉบับเดือนธันวาคม 2560

นิตยสารคิด (Creative Thailand) ฉบับเดือนธันวาคม 2560 Free!
Page 2 Page 3
  • 36 หน้า
  • 9.25 MB
  • 8 ธ.ค. 2560
  • ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

Crafting the Future หากจะบอกว่า “Nothing is original” ก็คงไม่ผิดนัก เมื่อมองจากงานสร้างสรรค์ทุกวันนี้ ที่ยากจะเห็นว่าสิ่งใดเป็น “ต้นฉบับ” หรือของแท้ดั้งเดิม เพราะศิลปินรุ่นใหม่ต่างก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์ หรือปรับแนวคิดจากศิลปินในอดีตมาต่อยอดความเป็นไปได้ใหม่ๆ ทั้งสิ้น นิตยสารคิดฉบับนี้ จึงอยากพาทุกคนไปสำรวจมุมมองที่ว่า หากเราจะสร้างอนาคตที่มั่นคงในวันข้างหน้า วันนี้เราก็จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้รากเหง้าหรือบทเรียนจากในอดีตเช่นกัน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้