วารสารคนทำงาน พฤศจิกายน 2560

วารสารคนทำงาน พฤศจิกายน 2560 Free!
Page 2 Page 3

วารสารคนทำงาน พฤศจิกายน 2560

ดาวน์โหลดฟรี วารสารคนทำงาน พฤศจิกายน 2560 ในฉบับพบกับ ..  พบคนทำงานรุ่นใหม่ ‘ไม่มีทักษะ’ ตรงกับตำแหน่งงาน [หน้า 6] สหภาพแรงงานชี้ช่วงที่เหลือของปี 'ผู้หญิงนิวซีแลนด์' ต้องทำงานฟรี ๆ [หน้า 10] ปี 2560 สมาชิกสหภาพแรงงานในไทยยังลดลงเรื่อย ๆ [หน้า 12] เรียกร้อง ‘Starbucks’ ในสหรัฐฯ หยุด ‘ลดต้นทุนจ้างงาน’ ชี้กระทบการบริการลูกค้า [หน้า 13](แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้