วิเคราะห์ลายนิ้วมือ 10,000ล้าน(หมื่นล้าน)

วิเคราะห์ลายนิ้วมือ 10,000ล้าน(หมื่นล้าน) Free!
Page 2 Page 3

    วิทยาศาสตร์ลายผิวนิ้วมือ (DERMATOGLYPHICS)ลายนิ้วมือ(Dermatoglyphics)เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่ง (พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล,ประเมินอัจฉริยะภาพ,วิเคราะห์ อุปนิสัย, IQ EQ CQ MQ PQ AQ และพหุปัญญา 10 ประการ) ลายนิ้วมือก่อเกิดตั้งแต่อยู่ในครรภ์ เริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่ 13 และสมบูรณ์ในสัปดาห์ที่ 21
จากนั้นก็จะคงที่เป็นเอกลักษณะเฉพาะตัว ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกเลย
    รายงานวิเคราะห์ลายนิ้วมือ เป็นประโยชน์กับทุกเพศ ทุกวัย  เป็นต้นว่าเด็กจะไดทราบถึงความถนัด ความสามารถของตนเองเพื่อเลือกสายการเรียนและสายอาชีพที่สอดคล้องกัน  หรือผู้ประกอบการต้องการทราบความถนัดความสามารถด้านธุรกิจการงานที่จะลงทุนและศักยภาพของตนเองว่าเหมาะสมสอดคล้องกับธุรกิจที่จะดำเนินการหรือไม่
   
รายงานวิเคราะห์ลายนิ้วมือคนรวย 10,000 ล้าน(หนึ่งหมื่นล้าน) ที่นำมาเผยแพร่นี้ได้รับอนุญาตจากเจ้าของแล้ว  ท่านเป็นผู้ที่มีศักยภาพสูงและได้ประกอบอาชีพการงานที่สอดคล้องกับตัวเอง  จึงสามารถประสบผลสำเร็จได้ระดับโลก  
    ท่านอาจเป็นบุคคลหนึ่งที่มีศักยภาพที่เป็นขุมทรัพย์ในระดับ 100 - 1,000 ล้านที่เก็บซ่อนไว้  เพียงแต่ไม่ได้นำมาใช้เพราะไม่รู้จักตนเอง  ติดต่อขอสแกนลายนิ้วมือเพื่อค้นหาศักยภาพของท่าน หรือบุคคลในครอบคครัวได้ที่โทร 092 494 5445  ไอดีไลน์ ID 0924945445 
 http://www.brainten10.com/(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้