การใช้งาน ESP32 เบื้องต้น

การใช้งาน ESP32 เบื้องต้น
Page 2 Page 3
 • 266 หน้า
 • 59.53 MB
 • 18 มิ.ย. 2560
 • สนธยา นงนุช
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุค ฿40.00 ฿40.00

        เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวถูกนำไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายงาน จนเกิดกลุ่มของการพัฒนามากมาย ทั้ง Internet of Things (IoT) Smart Home Smart Farm Smart Factory รวมทั้งนำไปใช้ในงานด้านหุ่นยนต์
        หนังสือเล่มนี้จะสอนการใช้งาน ESP32 ร่วมกับ Arduino เพื่อใช้งานด้านการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ทำให้คุณสามารถสร้างโปรเจคแปลกใหม่ และทันสมัยได้มากกว่าเดิม

เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

 • บทที่ 1 แนะน้า ESP32
 • บทที่ 2 บอร์ดพัฒนา ESP32
 • บทที่ 3 พื้นฐานอุปกรณ์และวงจรดิจิตอล
 • บทที่ 4 การใช้แพลตฟอร์ม Arduino พัฒนาเฟิร์มแวร์
 • บทที่ 5 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมบน Arduino
 • บทที่ 6 การควบคุมอินพุตเอาต์พุตพื้นฐาน
 • บทที่ 7 การสื่อสารแบบอนุกรม
 • บทที่ 8 การใช้งานเซ็นเซอร์ต่าง ๆ
 • บทที่ 9 การขับอุปกรณ์กำลังสูง
 • บทที่ 10 การใช้งาน WiFi
 • บทที่ 11 การสื่อสารผ่านโปรโตคอล TCP/IP
 • บทที่ 12 การใช้งาน HTTP
 • บทที่ 13 การเชื่อมต่อกับ MQTT
 • บทที่ 14 การท้างานแบบมัลติทาสกิ้ง
 • บทที่ 15 การน้า ESP32 ไปใช้งานจริง  (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • จุลชัย ธนกุลไพศาล
  10 Jan 21 07:57
  หนังสือวิชาการ ทางอิเลคทรอนิก คอมพิวเตอร์ น่าจะมีผู้รู้เขียนจากประสพการณ์จริง เป็นบทความเป็นเรื่องที่แต่ละคนถนัด มีผลตอบแทนให้กับบทความที่สำนักพิมพ์พิจณาแล้วมีประโยชน์ สำนักพิมพ์ก็จะได้ผลประโยชน์จากการขายบทความ ที่นี่ก็จะเป็นชุมชนแลกเปลี่ยนความรู้กันครับ
1