มะเร็งเพื่อนฉัน (ฉบับทดลองอ่าน)

มะเร็งเพื่อนฉัน (ฉบับทดลองอ่าน) Free!
content bef

       
        จะป่วยเพียงใด ใจอย่าท้อ อย่ารีรอรักษา มาประสานกายกับจิต ชีวิตเราผูกพัน จงกล้าหาญลุกขึ้นสู้ร่วมฝ่าฟัน

        ชีวิตเกิดมายากยิ่ง การดำรงอยู่ยากยิ่งกว่า การแสวงหาการดำรงอยู่ยากสุด

        จากบทเรียน จากการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา หากตั้งสติ คิดอย่างเข้าใจ ไม่เพียงบรรลุเป้าหมายเท่านั้น การดำรงอยู่ยังเปี่ยมด้วยความสุข

        หนังสือเล่มนี้ควรค่ายิ่งแก่การศึกษา และจดจำ...............(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • ชื่อของคุณ
    24 Jul 12 12:34
    คุ้มค่าน่าอ่าน
1