อาหารกับโรคกระดูกและข้อที่พบบ่อย

อาหารกับโรคกระดูกและข้อที่พบบ่อย Free!
Page 2 Page 3

"อาหารกับโรคกระดูกและข้อที่พบบ่อย" ได้รับเขียนขึ้นมาจากการทบทวนองค์ความรู้ด้านการแพทย์อย่างเป็นระบบ เพื่อนำเสนอความรู้เกี่ยวกับอาหาร และสารอาหารต่างๆ ที่ควรรับประทาน และที่ควรหลีกเลี่ยง สำหรับโรคกระดูกและข้อที่พบบ่อย เพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องการบริโภคอาหาร และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

หนังสือเล่มนี้นำเสนอความรู้วิชาการที่เข้าใจง่าย รวมถึงเมนูอาหารต่างๆ ที่สามารถทำได้เองที่บ้าน จากวัตถุดิบที่หาได้ง่าย ราคาไม่แพง พร้อมรูปประกอบ วิธีทำ และคุณค่าทางโภชนาการ

หวังที่จะให้เป็นต้นแบบของการนำเสนอความรู้วิชาการด้านสุขภาพ พร้อมกับความรู้ด้านวิธีทำอาหาร เป็นการผสานทั้งศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกันให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคน

ผลงานจากคณาจารย์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับเชฟและนักโภชนากรมืออาชีพ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้