วารสารคนทำงาน ตุลาคม 2559

วารสารคนทำงาน ตุลาคม 2559 Free!
Page 2 Page 3

วารสารคนทำงาน ตุลาคม 2559 ในฉบับพบกับ .. ‘ธุรกิจโรงแรมไทย’ กับการกดขี่ ‘แรงงานข้ามชาติ’ [หน้า 8] งานวิจัยพบสัดส่วนสมาชิกสหภาพแรงงานลด รายได้ของคนทำงานในสหรัฐฯ หดตาม [หน้า 13] ส่องค่าจ้างในวันลาป่วย ของคนทำงานในประเทศยุโรป [หน้า 15] 10 เหตุผล ทำไมค่าจ้างขั้นต่ำต้องปรับเท่ากันทั้งประเทศ [หน้า 18](แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้