Google Analytics เก็บสถิติและวิเคราะห์ เว็บ+แอป ให้ครบสูตร

Google Analytics เก็บสถิติและวิเคราะห์ เว็บ+แอป ให้ครบสูตร
Page 25 Page 199 Page 23 Page 2 Page 3

- เก็บสถิติการเข้าชมเว็บและการใช้แอปในสมาร์ตโฟน/แท็บเล็ตอย่างละเอียด+ครบวง
- วิเคราะห์คุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้ชมเว็บและผู้ใช้แอป ซึ่งช่วยให้เราปรับปรุงเว็บและแอปให้ตรงกับความต้องการของผู้ชมและผู้ใช้อย่างถูกทิศทาง
- แสดงรายงานผลการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมรอบด้านและอ่านง่าย เช่น เช็ก Traffic แบบ Realtime, ดูข้อมูลเฉพาะของผู้ชม ฯลฯ
- ประยุกต์ใช้ข้อมูลสถิติและผลการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเว็บและแอป พร้อมทั้งวางแผนการตลาดอย่างได้ผล(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้