วารสาร"แสงธรรม" ฉบับเดือนเมษายน ๒๕๕๔

วารสาร"แสงธรรม" ฉบับเดือนเมษายน ๒๕๕๔ Free!
Page 2 Page 3

ติดตามข่าวสารงานทำบุญ งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกา ผลงานพระธรรมทูตไทยในต่างแดน ต่างชาติ ต่างศาสนา แต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่ต่าง คือ คนในโลกนี้ต่างมีความโลภ ความโกรธ ความหลง เหมือนกันหมด ธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงเหมือนโอสถทิพย์ที่ใครสามารถจะใช้รักษาโรคได้เสมอกันหมด ติดตามในวารสารแสงธรรมนี้ได้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • Pun
    21 Oct 12 19:06
    มีคุณค่ามาก
  • sak
    18 Sep 12 21:31
    เกิดประโยชน์มากๆ
1