แนวถามตอบสอบครู(ฉบับบริหาร)

แนวถามตอบสอบครู(ฉบับบริหาร) Free!
Page 2 Page 3
  • 53 หน้า
  • 0.74 MB
  • 22 ก.ค. 2559
  • บ้านสอบครู
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

เป็นเอกสารสำหรับใช้ศึกษาค้นคว้า เพื่อเตรียมตัวเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสังกัดส่วนราชการอื่น เอกสารประกอบด้วยแนวคำถามและคำตอบ จำแนก 3 หมวดหมู่หลัก รวมคำถามคำตอบ จำนวน 500 ข้อ เป็นเอกสารไฟล์ PDF จำนวน 51หน้า ขนาดไฟล์ 760 kB(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้