ข้อสอบบริหารเจาะข้อสอบบริหารสถานศึกษา

ข้อสอบบริหารเจาะข้อสอบบริหารสถานศึกษา Free!
Page 2 Page 3

เป็นเอกสารสำหรับใช้ศึกษาค้นคว้า เพื่อเตรียมตัวเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (รองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสังกัดส่วนราชการอื่น เอกสารประกอบด้วยแนวข้อสอบเจาะข้อสอบฯพร้อมเฉลย จำนวน 3 ชุด จำนวน 300 ข้อ เป็นเอกสารไฟล์ PDF จำนวน 30 หน้า ขนาดไฟล์ 672 kB(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้