ตัวอย่างคุณครูร้อนอ้อนรัก

ตัวอย่างคุณครูร้อนอ้อนรัก Free!
Page 2 Page 3

หล่อนรู้แต่แรกอยู่แล้วว่า หื่นทั้งพ่อทั้งลูก

แต่หล่อนก็ตัดสินใจ เข้าไปสมัครเป็นคุณครูสอนภาษาในฟาร์มฟ้ารุ่ง 

สุดท้าย หล่อนเสร็จ...ลูกชาย แต่ภายหลัง...หล่อนสมยอม...พ่อ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้