U-Junction ปีที่ 4 ฉบับ 48 เดือน พฤษภาคม 2559

U-Junction ปีที่ 4 ฉบับ 48 เดือน พฤษภาคม 2559 Free!
Page 2 Page 3
  • 16 หน้า
  • 17.98 MB
  • 27 เม.ย. 2559
  • บริษัท ทีพี คอนเวอร์เจนซ์ จำกัด
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

หน้าปก : “พิชาญ พรหมเมฆประธาน” ยึดแนวทาง ร.9 และหลักธรรมาภิบาลควบคู่ความสุขในองค์กร(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้